کلیپ های بوفون

زندگی بوفون

01:04

زندگی بوفون

تمرینات بوفون

01:07

تمرینات بوفون

گل های رونالدو به بوفون

04:10

گل های رونالدو به بوفون

بوفون

00:57

بوفون

بوفون

00:20

بوفون

بهترین های بوفون

02:41

بهترین های بوفون

بوفون

03:02

بوفون

بوفون بهترین است...

01:34

بوفون بهترین است...

بوفون

01:34

بوفون

بوفون

04:25

بوفون

بوفون

02:20

بوفون

بوفون

01:55

بوفون

اسطوره ای به نام بوفون

04:48

اسطوره ای به نام بوفون

پنج تا از بهترین مهارها...

02:02

پنج تا از بهترین مهارهای بوفون

رونالدو و بوفون

00:18

رونالدو و بوفون

بوفون رونالدو

00:10

بوفون رونالدو

خداحافظی بوفون

01:00

خداحافظی بوفون

بوفون رونالدو

00:13

بوفون رونالدو

بوفون تمام نشدنی

01:36

بوفون تمام نشدنی

کلیپی از خداحافظی بوفو...

00:45

کلیپی از خداحافظی بوفون از مستطیل ...

جانلوئیجی بوفون

02:58

جانلوئیجی بوفون

بهترین واکنش های بوفون

02:22

بهترین واکنش های بوفون

بوفون آینده

03:14

بوفون آینده

جانلوئیجی بوفون

04:32

جانلوئیجی بوفون

تمرینات بوفون

01:07

تمرینات بوفون

بوفون که هیچ جا ندیدین

01:28

بوفون که هیچ جا ندیدین

پنالتی های که بوفون گرف...

04:54

پنالتی های که بوفون گرفته

مصاحبه با بوفون

03:55

مصاحبه با بوفون

وحشت بوفون

00:16

وحشت بوفون

افسانه ای به نام بوفون

02:40

افسانه ای به نام بوفون

ستاره ای به نام بـوفـون

01:21

ستاره ای به نام بـوفـون

بوفون بی همتا

03:45

بوفون بی همتا

مصاحبه بوفون

01:39

مصاحبه بوفون

بوفون یعنی ..... این هم نه

02:27

بوفون یعنی ..... این هم نه

اطلاعات بوفون

01:25

اطلاعات بوفون

خداحافظی بوفون

03:29

خداحافظی بوفون

چرا بوفون بهترین تاریخ

03:44

چرا بوفون بهترین تاریخ

بوفون افسانه ای

01:32

بوفون افسانه ای

افسانه ای به نام بوفون

02:40

افسانه ای به نام بوفون

بوفون فوق العاده

03:02

بوفون فوق العاده

اینم از بوفون !!!

00:34

اینم از بوفون !!!

بوفون در سال 2017

04:20

بوفون در سال 2017

بوفون عشق من...

03:14

بوفون عشق من...

کم اوردن بوفون

00:44

کم اوردن بوفون